Cookies och villkor

Dessa villkor gäller för den webbplats som tillhandahålls av Scandinavian Sportsmen i Sverige AB (556273-8954), Klostergatan 5, 222 22, Lund, Sverige), nedan “Scandinavian Sportsmen”. Genom användande av Scandinavian Sportsmens webbplats godkänner du dessa villkor.

Integritet

I den utsträckning du lämnar ut uppgifter om dig själv kommer de att behandlas i överensstämmelse med vid varje tillfälle gällande lagstiftning om skydd av personuppgifter. Uppgifterna behandlas konfidentiellt från det att vi tagit emot dem. Vi kan dock inte garantera säkerheten för de uppgifter du lämnar innan de har mottagits av oss.

På Scandinavian Sportsmen AB behandlar vi följande personuppgifter:

  • IP-adress
  • Ungefärlig geografisk adress

Ovannämnda görs i syfte att bättre förstå hur våra webbplatsbesökare använder våra webbplats. Detta ger oss möjligheten att ge bättre rekommendationer till våra webbplatsbesökare. Ovannämnda uppgifter inhämtas från bl.a.

  • Digitala analysverktyg

Det är ditt ansvar att uppdatera dina uppgifter för att vi ska kunna fullfölja våra åtaganden. Scandinavian Sportsmen ansvarar inte för konsekvenser som uppstår på grund av inaktuella eller felaktiga uppgifter.

Du har när som helst rätt att återkalla ditt samtycke till behandlingen. Ett återkallande påverkar inte lagligheten av behandlingen innan samtycket återkallades.

Har du frågor om hur vi behandlar personuppgifter eller önskar ändring eller radering av personuppgifter är du välkommen att kontakta vår personuppgiftsansvariga via info@scandinavian-sportsmen.se.

Om du har klagomål på vår behandling av dina personuppgifter har du rätt att inge klagomål till tillsynsmyndigheten Datainspektionen.

Information

Scandinavian Sportsmen strävar efter att i möjligaste mån tillse att de uppgifter som finns tillgängliga på hemsidan är korrekta, men vi kan inte garantera att de alltid är kompletta och riktiga. Vi ansvarar inte gentemot dig eller tredje man för fel eller brister på denna webbplats. Vi kan komma att ändra, uppdatera eller ta bort information på denna webbplats utan föregående meddelande därom.